עשרה סודות ופלאי צום

עברית חדשות אסלאמיות, טנג'ונג ענים ירושלים - צום מכיל נסים רבים. זה לא רק מוכר על ידי חוקרים האיסלאם; אלא גם מדענים מערביים. בעקבות ז...
Read More