אלה שלוש ערים "למות" להציל את החוכמה, כמו גם תעלומה

עברית חדשות אסלאמיות, טנג'ונג ענים ירושלים - חיי האדם התקיימו מאז ימי קדם. עם זאת, לא הכל ניתן לראות או למצוא בהווה. משום שכמה מהם נע...
Read More

למד את חוכמת הסעיה מאמו של סייטי חג'ר

עברית חדשות אסלאמיות, טנג'ונג ענים ירושלים - למד מסיפור העלייה לרגל. ישנם שיעורים רבים ושיעורים שניתן ללמוד. שיעורים יקרי ערך ממשפחתו...
Read More

משאיר שקר, זה הלקח

עברית חדשות אסלאמיות, טנג'ונג ענים ירושלים - שקר הוא אחד המאפיינים כי הם מאוד לא אהב על ידי אללה השליח שלו. לכן, אללה תהילה גדולה מעו...
Read More